Hồng tiểu muội đỏ đậm Sa Đéc

Hồng tiểu muội đỏ đậm Sa Đéc

Hồng tiểu muội đỏ đậm Sa Đéc có chiều cao trung bình 40cm. Hoa có màu đỏ nhung rực rỡ. Hoa thơm ít và khá nhỏ có đường kính từ 3-4cm.