Hoa hồng ngoại Boscobel rose

Hoa hồng ngoại Boscobel rose

Hoa hồng ngoại Boscobel rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUScousin), được nhân giống bởi David Austin (Anh, trước năm 2011). Cây hoa hồng Boscobel rose có hoa màu cá hồi hồng cam. Hương thơm nhẹ. Loại hoa hồng này...
Hoa hồng ngoại Wife of Bath ® rose

Hoa hồng ngoại Wife of Bath ® rose

Hoa hồng ngoại Wife of Bath ® rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUSwife • The Wife of Bath), được nhân giống bởi David C. H. Austin (Vương Quốc Anh, 1969). Hồng Wife of Bath ® rose có hoa màu hồng...
Hoa hồng ngoại The Dark Lady rose

Hoa hồng ngoại The Dark Lady rose

Hoa hồng ngoại The Dark Lady rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUSbloom • Dark Lady), được nhân giống bởi David C. H. Austin (Vương Quốc Anh, trước năm 1991). Giống hồng ngoại The Dark Lady rose có hoa mà...
Hoa hồng ngoại Carding Mill ™ rose

Hoa hồng ngoại Carding Mill ™ rose

Hoa hồng ngoại Carding Mill ™ rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUSwest), được nhân giống bởi David C. H. Austin (Vương Quốc Anh, 2004). Giống hoa hồng Carding Mill ™ rose có màu hoa cam quả mơ. Hương th...
Hoa hồng ngoại Gertrude Jekyll rose

Hoa hồng ngoại Gertrude Jekyll rose

Hoa hồng ngoại Gertrude Jekyll rose (giống hồng này còn có tên khác là • AUSbord), được nhân giống bởi David C. H. Austin (Vương Quốc Anh, 1986). Cây hoa hồng Gertrude Jekyll rose có hoa màu hồng. Hương thơm mạnh m...
Hoa hồng ngoại Ambridge rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Ambridge rose (David Austin)

Giống hoa hồng ngoại Ambridge rose (còn có tên gọi khác là AUSwonder rose) là một giống hoa hồng bụi được nhân giống bởi ông David Austin và được giới thiệu  vào năm 1986. Hồng ngoại Ambridge rose có những đ...
Hoa hồng ngoại The Wedgwood Rose

Hoa hồng ngoại The Wedgwood Rose

Giống hoa hồng ngoại The Wedgwood Rose được nuôi dưỡng bởi David CH Austin (Vương quốc Anh, 2009). Được giới thiệu tại Vương quốc Anh bởi David Austin Roses Limited (Anh) cùng năm với tên gọi ‘The Wedgewood ...
Hoa hồng ngoại Lichfield Angel rose

Hoa hồng ngoại Lichfield Angel rose

Hoa hồng ngoại Lichfield Angel rose là một giống hoa hồng bụi, được nhân giống bởi David CH Austin (Vương quốc Anh, vào năm 2005). Hồng ngoại Lichfield Angel rose được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2006. Đ...
Hoa hồng cắt cành Constance rose (David Austin)

Hoa hồng cắt cành Constance rose (David Austin)

Danh sách các giống hoa hồng ngoại từ Hongyeseed

Danh sách các giống hoa hồng ngoại từ Hongyeseed

Danh sách bên dưới là bảng tổng hợp gần 500 giống hoa hồng ngoại từ Hongyeseed mà tôi sưu tầm được. Trong danh sách tên của các giống hoa hồng có 2 dạng: Tiếng Anh và tiếng Hoa để tiện...
Hoa hồng ngoại Miranda rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Miranda rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Miranda rose (tên gọi khác Ausimmon rose) là một giống hồng bụi cắt cành được ông David Austin được nhân giống vào năm 1997 và lần đầu tiên giới thiệu vào năm 2007 với tên gọi là...
Hoa hồng ngoại Mary rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Mary rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Mary rose (giống hồng này còn có tên khác là AUSmary rose) được nhận giống bởi ông David C. H. Austin (Vương Quốc Anh vào năm 1983). Hồng ngoại Mary rose có hoa màu hồng cánh sen, hoa...
Hoa hồng ngoại Scepter’d Isle rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Scepter’d Isle rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Scepter’d Isle rose được nhân giống bởi David Austin vào năm 1989 tại Anh Quốc. Hồng ngoại Scepter’d Isle rose có hoa màu hồng phấn ở trung tâm kết hợp với những cánh hoa màu hồng nhạt b...