Hoa hồng ngoại Lichfield Angel rose

Hoa hồng ngoại Lichfield Angel rose

Hoa hồng ngoại Lichfield Angel rose là một giống hoa hồng bụi, được nhân giống bởi David CH Austin (Vương quốc Anh, vào năm 2005). Hồng ngoại Lichfield Angel rose được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2006. Đặc điểm nổi bậc của...
Hoa hồng cắt cành Constance rose (David Austin)

Hoa hồng cắt cành Constance rose (David Austin)

Danh sách các giống hoa hồng ngoại từ Hongyeseed

Danh sách các giống hoa hồng ngoại từ Hongyeseed

Danh sách bên dưới là bảng tổng hợp gần 500 giống hoa hồng ngoại từ Hongyeseed mà tôi sưu tầm được. Trong danh sách tên của các giống hoa hồng có 2 dạng: Tiếng Anh và tiếng Hoa để tiện...
Hoa hồng ngoại Miranda rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Miranda rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Miranda rose (tên gọi khác Ausimmon rose) là một giống hồng bụi cắt cành được ông David Austin được nhân giống vào năm 1997 và lần đầu tiên giới thiệu vào năm 2007 với tên gọi là...
Hoa hồng ngoại Mary rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Mary rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Mary rose (giống hồng này còn có tên khác là AUSmary rose) được nhận giống bởi ông David C. H. Austin (Vương Quốc Anh vào năm 1983). Hồng ngoại Mary rose có hoa màu hồng cánh sen, hoa...
Hoa hồng ngoại Scepter’d Isle rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Scepter’d Isle rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Scepter’d Isle rose được nhân giống bởi David Austin vào năm 1989 tại Anh Quốc. Hồng ngoại Scepter’d Isle rose có hoa màu hồng phấn ở trung tâm kết hợp với những cánh hoa màu hồng nhạt b...
Hoa hồng ngoại Alnwick rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Alnwick rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại The Alnwick rose được lại tạo bởi David CH Austin (Vương quốc Anh,vào năm 2001). Đây là một giống hoa hồng dạng bụi có hoa tone màu hồng phấn nhẹ nhàng, nhiều cánh hoa, mùi thơm nhẹ,...
Hoa hồng ngoại Bishop’s Castle rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Bishop’s Castle rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Bishop’s Castle rose (tên gọi khác AUSbecks rose) được nhân giống bởi David Austin (nước Anh, vào năm 2007). Và được giới thiệu lần đầu tại Hoa Kỳ bởi Jackson & Perkins Co cùng năm. Những ...
Hoa hồng trắng Glamis Castle rose (David Austin)

Hoa hồng trắng Glamis Castle rose (David Austin)

Hoa hồng trắng Glamis Castle rose là giống hoa hồng bụi của ông David Austin (Anh Quốc, vào trước năm 1992). Đây là một trong những giống hoa hồng có màu trắng tinh khiết hiếm hoi ở vườn tôi. Hồng...
Hoa hồng ngoại Christopher Marlowe rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Christopher Marlowe rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Christopher Marlowe rose (tên gọi khác AUSjump rose) được lai tạo bởi David Austin (Vương quốc Anh, được giới thiệu vào năm 2002). Hồng ngoại Christopher Marlowe có hoa màu cam hoặc cam đỏ, hoa nở th...
Hoa hồng ngoại Strawberry Hill rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Strawberry Hill rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Strawberry Hill rose (giống hoa hồng này còn tên gọi khác là Ausrimini Rose) là một giống hoa hồng bụi được nhân giống bởi David Austin (Vương Quốc Anh, vào năm 2001). Điểm nổi bậc của giống hoa...
Hoa hồng ngoại Shepherdess Rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Shepherdess Rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Huntington Rose (David Austin)

Hoa hồng ngoại Huntington Rose (David Austin)

Hoa hồng Huntington Rose (漢廷頓玫瑰) là một giống hoa hồng ngoại có nguồn gốc từ Anh quốc, được lai tạo bởi ông David Austin vào năm 2000. Hồng ngoại Huntington Rose còn có tên gọi khác là hồng Alan Titchmar...