Cắt tỉa cây thanh xà

Sau khi đã giâm cành cây thanh xà được 1 thời gian thì tôi tiến hành cắt tỉa và thay chậu cho cây thanh xà vào ngày 03/06/2019.

Cây Thanh Xà Cắt Tỉa Ngày 03 06 2019
Cây Thanh Xà Cắt Tỉa Ngày 03 06 2019

Cây Thanh Xà Sau 10 Ngày Cắt Tỉa Cành Nhánh
Cây Thanh Xà Sau 10 Ngày Cắt Tỉa Cành Nhánh

Như vậy đối với cây thanh xà, sau khi cắt tỉa khoảng 22-25 ngày thì cây sẽ cho tiếp các đợt hoa khác.

Cây Thanh Xà Sau 24 Ngày Cắt Tỉa
Cây Thanh Xà Sau 24 Ngày Cắt Tỉa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *