Nhật ký trồng cây cẩm tú cầu

Bài viết này sẽ ghi nhận lại toàn bộ quá trình tôi trồng 2 chậu cẩm tú cầu tại khu vực có khí hậu nóng như Sa Đéc, Đồng Tháp. Tôi cũng muốn biết xem đặc tính sinh trưởng của loại hoa kiểng này thế nào. Cây cẩm tú cầu bao lâu sẽ ra, tưới nước, bón phân, cắt tỉa như thế nào.

2 Chậu Cẩm Tú Cầu Khi Mới đem Về Trồng
2 Chậu Cẩm Tú Cầu Khi Mới đem Về Trồng

Ngày 16/11/2018

Đây là ngày đầu tiên của 2 chậu cẩm tú cầu này tại vườn. Khi mang về cây hơi còi cọc, có nhiều lá đốm. Khi mang về tôi đặt bên dưới giàn lưới che bớt khoảng 50% nắng. Hằng ngày tưới nước cho cây vào sáng sớm.

2 Chậu Cẩm Tú Cầu Khi Mới đem Về Trồng
2 Chậu Cẩm Tú Cầu Khi Mới đem Về Trồng
Vị Trí Tôi đặt 2 Chậu Cẩm Tú Cầu
Vị Trí Tôi đặt 2 Chậu Cẩm Tú Cầu

Ngày 27/12/2018

Được 11 ngày thì 2 chậu cẩm tú cầu bắt đầu phát triển thêm nhiều tược non mới ngay gần gốc cẩm tú cầu.

2 Chậu Cẩm Tú Cầu Vào Tháng 12 2018
2 Chậu Cẩm Tú Cầu Vào Tháng 12/2018
2 Chậu Cẩm Tú Cầu đã mọc thêm nhiều tược non mới.
2 Chậu Cẩm Tú Cầu đã mọc thêm nhiều tược non mới.

Ngày 13/01/2019

Tôi mang 1 chậu để thử hẳn ngoài nắng. Thì chậu này thường xuyên bị héo vào trưa nắng. Bài học 1, không để cẩm tú cầu dưới nắng trực tiếp cả ngày nếu không đảm bảo được nhu cầu nước cho cây.

Chậu Cẩm Tú Cầu Vào Tháng 01 2019
Chậu Cẩm Tú Cầu Vào ngày 13 Tháng 01 2019

Ngày 23/01/2019

Điều ngạc nhiên của cây cẩm tú cầu là thơi gian chơi hoa của cây rất lâu. Cả 15 ngày mà hoa vẫn chưa tàn. Xem thêm: Hoa cẩm tú cầu nở 1 tháng mới tàn hoa!

Hoa Cẩm Tú Cầu ở Ngày 23 01 2019 Vuonhongvanloan.com
Hoa Cẩm Tú Cầu ở Ngày 23/01/2019.

Ngày 31/01/2019

Vào thời điểm này chùm hoa cẩm tú cầu có dấu hiệu tàn, tôi tiến hành cắt tỉa cho 2 chậu cẩm tú cầu này.

Cắt Tỉa Cây Cẩm Tú Cầu Lần Nhất Tháng 01 2019
Cắt Tỉa Cây Cẩm Tú Cầu Lần Nhất Tháng 01 2019
Chia sẻ bài viết với bạn bè...
Xem thêm:  Hoa cẩm tú cầu nở 1 tháng mới tàn hoa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *