Quá trình phát triển của cây hồng phụng

Bài viết này ghi nhận lại quá trình phát triển của cây hồng phụng được tôi mua về trồng từ cuối tháng 01/2019. Ban đầu khi mua về tôi đã cắt tỉa cành nhánh để giâm cành và sau đó tiến hành trồng đất.

Cây Hồng Phụng Khi Mua Về Trồng
Cây Hồng Phụng Khi Mua Về Trồng

Quá trình phát triển của cây hồng phụng

Cây Hồng Phụng Khi Mới Mua Về Trong Chậu Nhựa đen. Ảnh Chụp Tháng 27 01 2019.
Cây Hồng Phụng Khi Mới Mua Về Trong Chậu Nhựa đen. Ảnh Chụp Tháng 27 01 2019.
Cây Hồng Phụng Trồng đất Vào Ngày 29 01 2019.
Cây Hồng Phụng Trồng đất Vào Ngày 29 01 2019.
Cây Hồng Phụng Trồng đất. Ảnh Chụp Tháng 01 02 2019.
Cây Hồng Phụng Trồng đất. Ảnh Chụp Tháng 01 02 2019.
Cây Hồng Phụng Trồng đất. Ảnh Chụp Tháng 04 02 2019.
Cây Hồng Phụng Trồng đất. Ảnh Chụp Tháng 04 02 2019.
Cây Hồng Phụng Trồng đất. Ảnh Chụp Tháng 18 03 2019. Ảnh 1
Cây Hồng Phụng Trồng đất. Ảnh Chụp Tháng 18 03 2019. Ảnh 1
Cây Hồng Phụng Trồng đất. Ảnh Chụp Tháng 03 2019. Ảnh 3
Cây Hồng Phụng Trồng đất. Ảnh Chụp Tháng 03 2019. Ảnh 3
Cây Hồng Phụng Trồng đất Tán Lá Luôn Có Màu Tím đậm
Cây Hồng Phụng Trồng đất Tán Lá Luôn Có Màu Tím đậm.  Ảnh chụp tháng 06/2019
Cây Hồng Phụng, ảnh Chụp Ngày 01 Tháng 09 Năm 2019
Cây Hồng Phụng, ảnh Chụp Ngày 01 Tháng 09 Năm 2019
Cây Hồng Phụng ảnh Chụp Ngày 03 Tháng 09
Cây Hồng Phụng ảnh Chụp Ngày 03 Tháng 09

Cây Hồng Phụng cắt col tạo dáng tròn

06/06/2019

Tôi đã sử dụng 1 số chậu hồng phụng và tiến hành cắt tỉa tạo tán tròn cho cây vào đầu tháng 06/2019

01/09/2019

Hiện cây này đã bán.

Cây Hồng Phụng Cắt Col Tròn
Cây Hồng Phụng Cắt Col Tròn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *