Tập trồng cúc đồng tiền cấy mô: Quá trình chăm sóc

Ở bài viết trước: Tập trồng cúc đồng tiền cấy mô: Ra chậu từ khay ươm, tôi đã ghi chép lại quá trình trồng các cây cúc đồng tiền (dạng cây cấy mô) khi mới đem về. Ở bài viết này là toàn bộ ảnh chụp quá trình phát triển của các chậu cúc đồng tiền này.

Các Chậu Cúc đồng Tiền Sau 12 Ngày Trồng
Các Chậu Cúc đồng Tiền Sau 12 Ngày Trồng

Quá trình phát triển cúc đồng tiền cấy mô sau khi trồng (ảnh chụp 1 cây cụ thể)

Đối với chậu cúc đồng tiền chính giữa ảnh, khi mới bắt đầu trồng, cây đang hình thành lá trưởng thành thứ nhất ( Tập trồng cúc đồng tiền cấy mô: Cấu tạo cây cúc đồng tiền).

Trong quá trình chăm sóc cúc đồng tiền thì việc tưới nước và bón phân cho các cây cúc đồng tiền như thế nào được tôi đăng trong clip:

 

Chậu Cúc đồng Tiền Chụp Ngày 18 Tháng 8
Chậu Cúc đồng Tiền Chụp Ngày 18 Tháng 8
Chậu Cúc đồng Tiền Chụp Ngày 19 Tháng 8
Chậu Cúc đồng Tiền Chụp Ngày 19 Tháng 8

Sau 8 ngày trồng, thì lá trưởng thành thứ 2 đã bắt đầu xuất hiện

Chậu Cúc đồng Tiền Chụp Ngày 25 Tháng 8
Chậu Cúc đồng Tiền Chụp Ngày 25 Tháng 8
Chậu Cúc đồng Tiền Chụp Ngày 29 Tháng 8
Chậu Cúc đồng Tiền Chụp Ngày 29 Tháng 8

Ảnh chụp tổng thể quá trình phát triển của 1 số chậu cúc đồng tiền

Cúc đồng Tiền ảnh Chụp Ngày 18 Tháng 08 Năm 2019
Cúc đồng Tiền ảnh Chụp Ngày 18 Tháng 08 Năm 2019
Cúc đồng Tiền Sau 12 Ngày Trồng
Cúc đồng Tiền Sau 12 Ngày Trồng

Ảnh chụp tổng thể quá trình phát triển của giàn cúc đồng tiền

Vị Trí Trồng Cúc đồng Tiền
Các chậu Cúc đồng Tiền, ảnh chụp ngày 18 tháng 08
Các Chậu Cúc đồng Tiền ảnh Chụp Ngày 24 Tháng 08 Năm 2019
Các Chậu Cúc đồng Tiền ảnh Chụp Ngày 24 Tháng 08 Năm 2019
Các Chậu Cúc đồng Tiền Sau 12 Ngày Trồng
Các Chậu Cúc đồng Tiền Sau 12 Ngày Trồng, ngày 29 tháng 08 năm 2019

[Ngày 11/09/2019]

Thông thường khi trồng cúc đồng tiền từ cây con cấy mô, khoảng 3 tuần sẽ nâng chậu lớn hơn cho các cây cúc 1 lần để bộ rễ cây cúc đồng tiền phát triển tốt nhất. Các cây cúc này được tôi trồng ngày 17/08/2019, đến 11/09/2019 mới nâng chậu thì đã chậm hơn 1 tuần.

Nâng Chậu Cho Các Cây Cúc đồng Tiền Cấy Mô Ngày 11 Tháng 09 Năm 2019
Nâng Chậu Cho Các Cây Cúc đồng Tiền Cấy Mô Ngày 11 Tháng 09 Năm 2019
Các Chậu Cúc đồng Tiền Sau Khi Nâng Chậu đường Kính 12 Cm
Các Chậu Cúc đồng Tiền Sau Khi Nâng Chậu đường Kính 12 Cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *