Sử dụng bàng cẩm thạch trong thiết kế cảnh quan

Cây này mê hoặc tôi. Cấu trúc cây và những chiếc lá đa dạng là điều khiến tôi chú ý. Bàng cẩm thạch là loài đặc hữu của Madagascar. Trước đây, tôi đã nhìn thấy cái cây này ở những cái chậu nhỏ trong vườn ươm nhưng tiếc là chúng tôi không thể dừng lại để mua. Đến vài tuần nay thì tôi đã mua được vài chậu cây bàng cẩm thạch. Dưới đây là 1 số hình ảnh thực tế về cây bàng cẩm thạch mà tôi sưu tầm được khi trồng làm cảnh quan.

Cây Bàng Cẩm Thạch Sử Dụng Trong Thiết Kế Cảnh Quan
Cây Bàng Cẩm Thạch Sử Dụng Trong Thiết Kế Cảnh Quan

Cây Bàng Cẩm Thạch Sử Dụng Trong Thiết Kế Cảnh Quang
Cây Bàng Cẩm Thạch Sử Dụng Trong Thiết Kế Cảnh Quan
Cây Bàng Cẩm Thạch Trang Trí Công Viên
Cây Bàng Cẩm Thạch Trang Trí Công Viên
Cây Bàng Cẩm Thạch Trong Thiết Kế Cảnh Quan
Cây Bàng Cẩm Thạch Trong Thiết Kế Cảnh Quan
Sử Dụng Bàng Cẩm Thạch Trong Thiết Kế Cảnh Quang
Sử Dụng Bàng Cẩm Thạch Trong Thiết Kế Cảnh Quang
Bang Cẩm Thạch Trang Trí Công Viên
Bang Cẩm Thạch Trang Trí Công Viên
Bàng Cẩm Thạch Trang Trí Xung Quanh Nhà
Bàng Cẩm Thạch Trang Trí Xung Quanh Nhà
Cây Bàng Cẩm Thạch Trang Trí Trong Nhà
Cây Bàng Cẩm Thạch Trang Trí Trong Nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *