Bài 9: Chăm sóc bón phân cho cây sứ non

Hiện tại sau 9 ngày gieo hạt sứ, tôi quan sát thử thì tỉ lệ cây nảy mầm đã trên 80%. Cứ mỗi ngày 1 số cây sứ lại vươn lên khỏi giá thể. Hiện tại, tôi đã đem ra vị trí có nhiều ánh sáng hơn. Khi đem ra đây các cây sứ con phát triển nhanh hơn. Nhưng tôi phải thường xuyên kiểm tra độ ẩm của giá thể và tưới phun sương bổ sung khi bề mặt giá thể gieo hạt sứ đã khô.

Các Cây Sứ Thái Sau 9 Ngày Gieo Hạt.
Các Cây Sứ Thái Sau 9 Ngày Gieo Hạt.

Tưới nước cho cây sứ non

Vào sáng sớm, khi tưới nước cho các cây hoa hồng, tôi sẽ tưới đẫm cho các khay ươm hạt sứ. Đến trưa, tầm 11h tôi ra kiểm ra và phun sương thêm đối với các khay ươm đã bị khô.

Bón phân cho cây sứ non

Ở ngày thứ 6 sau khi gieo hạt tôi đã pha vitamin B1 (1ml/ lít nước) để phun thân lá cho các cây cứ con vừa mọc lên. Ngoài ra, tôi chưa sử dụng thêm bất cứ loại phân bón nào cho các cây sứ con này.

Cây Sứ Thái Có Chiều Cao 6 7cm
Cây Sứ Thái Có Chiều Cao 6-7cm

Dưới đây là bài viết về cách chăm sóc cây sứ Thái ở giai đoạn cây con mà tôi sưu tầm được. Khi cây sứ Thái đạt chiều cao 6-7cm, họ sử dụng phân vàng Osmocote 14-14-14 tan chậm để rải trên bề mặt giá thể trồng.

Cây Sứ Thái Có Chiều Cao 6 7cm
Cây Sứ Thái Có Chiều Cao 6-7cm
 sử Dụng Phân bón Tan Chậm Hạt Vàng Osmocote 14 14 14
sử Dụng Phân bón Tan Chậm Hạt Vàng Osmocote 14 14 14
Sử Dụng Phân Tan Chậm Oscomote để Rải Trên Bề Mặt Giá Thể Trồng Sứ Thái
Sử Dụng Phân Tan Chậm Oscomote để Rải Trên Bề Mặt Giá Thể Trồng Sứ Thái
Phủ Lớp Mỏng Giá Thể Trồng Lên Bề Mặt Phân Tan Chậm
Phủ Lớp Mỏng Giá Thể Trồng Lên Bề Mặt Phân Tan Chậm

Sử dụng Vitamin B1 pha 1cc/lit nước tưới thân lá cây sứ.

Chai Vitamin B1 Thái
Chai Vitamin B1
Pha Vitamin B1 Tưới Thân Lá Cây Sứ
Pha Vitamin B1 Tưới Thân Lá Cây Sứ

Dưới đây là hình ảnh các cây sứ bên trên sau 36 ngày chăm sóc. Khi cây đến kích cỡ này, tưới Cytokinin cho cây 1 lần.

Cây Sứ Sau 36 Ngày
Cây Sứ Sau 36 Ngày

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *