Trái sứ đã chín sau gần 4 tháng thụ phấn

Khi tập tành trồng sứ, tôi cũng tìm hiểu về cách thụ phấn cho cây sứ. Việc thụ phấn cho cây sứ được tôi thực hiện theo như hướng dẫn mà tôi đã sưu tầm được: Thụ phấn cho hoa sứ. Dưới đây là 1 số hình ảnh về quá trình phát triển của trái sứ sau khi thụ phấn.

Trái Sứ đã Hình Thành Sau Khi Thụ Phấn. Ảnh Chụp Ngày 01
Trái Sứ Sau Khi Thụ Phấn khoảng 1 tháng.

Thụ phấn cho cây sứ cánh đơn

Việc thụ phấn cho cây sứ được tôi làm vào ngày 12/12/2019. 2 giống sứ đầu tiên mà tôi chọn để thụ phấn đó là sứ Ánh Dương và 1 giống sứ đỏ, tôi cũng không rõ tên. May mắn là lần đầu tiên thụ phấn cho cây sứ tôi làm trên giống sứ cánh đơn. Gần như bông hoa nào cũng có các cọng nhụy nên dễ dàng tìm thấy phấn hoa.

Giống Sứ đỏ, Không Rõ Tên
Giống Sứ đỏ, Không Rõ Tên
Sứ ánh Dương
Sứ ánh Dương
1. Nguồn Phấn Hoa. Chọn Hoa Hoàn Hảo Trong 2 3 Ngày. Sau đó Xé Cánh Hoa Ra. Ở các giống sứ cánh đơn, gần như bông hoa nào cũng thấy được 4 cọng nhụy
Chọn hoa đã nở khoảng 2-3 Ngày. Sau đó Xé Cánh Hoa Ra. Ở các giống sứ cánh đơn, gần như bông hoa nào cũng thấy được 4 cọng nhụy

Thụ phấn cho cây sứ cánh kép

Gần đây, khi tiến hành thụ phấn trên cây sứ cánh kép, có nhiều lớp cánh, cụ thể giống sứ cánh kép mà tôi định thụ phấn là sứ Kim Lân.

Sứ Cánh đơn Và Sứ Cánh Kép
Sứ Cánh đơn Và Sứ Cánh Kép

Khi này thì vấn đề mới phát sinh, nếu như ở các bông hoa sứ cánh đơn việc tìm thấy phấn hoa khá dễ dàng, gần như bông hoa nào cũng tìm được phấn hoa. Nhưng ở cây sứ Kim Lân, tôi không tìm được phấn hoa.

Chậu Sứ Kim Lân Là Giống Sứ Kép đầu Tiên Mà Tôi Thực Hiện Việc Thụ Phấn
Chậu Sứ Kim Lân Là Giống Sứ Kép đầu Tiên Mà Tôi Thực Hiện Việc Thụ Phấn

Bài học đầu tiên cho tôi khi thụ phấn hoa sứ: nếu như học cách thụ phấn hoa sứ, nên chọn các giống sứ các đơn đễ dễ dàng thực hiện việc thụ phấn.

Rất nhiều bông hoa sứ kim lân không hề có cọng nhụy cũng như phấn hoa, tương tự như hình bên dưới.

Một Bông Hoa Sứ Kim Lân Không Hề Có Cọng Nhụy
Một Bông Hoa Sứ Kim Lân Không Hề Có Cọng Nhụy

Đến lúc này, tôi mới nhìn vào từng bông hoa sứ và quan sát. Một số bông sứ Kim Lân có được 2 cọng nhụy. Nhưng ở các bông hoa sứ này cũng không hề có phấn hoa.

Một Bông Hoa Sứ Kim Lân Có 2 Cọng Nhụy
Một Bông Hoa Sứ Kim Lân Có 2 Cọng Nhụy

Chỉ 1 số ít bông hoa sứ Kim Lân, có 4 cọng nhụy, đây là các bông hoa có được phấn hoa!

Một Số ít Bông Hoa Sứ Có được 4 Cọng Nhụy. Đây Là Bông Hoa Có được Phấn Hoa.
Một Số ít Bông Hoa Sứ Có được 4 Cọng Nhụy. Đây Là Bông Hoa Có được Phấn Hoa.

Và có lẽ trên các giống sứ cánh kép, tần suất các bông hoa có được phấn hoa cũng khác nhau. Nếu như ở giống sứ Kim Lân, cây nở đầy hoa như chỉ có vài bông là có phấn hoa. Còn 1 giống sứ cánh kép (màu trắng, chưa rõ tên) khác mà tôi trồng ở vườn thì cây này lại có nhiều bông hoa có được phấn hoa.

Giống Sứ Cánh Kép Hoa Trắng Mà Tôi Trồng ở Vườn
Giống Sứ Cánh Kép Hoa Trắng Mà Tôi Trồng ở Vườn

Bài học thứ 2: Khi thụ phấn cho các giống sứ cánh kép, để việc thụ phấn dễ dàng hơn. Nên quan sát và tìm các bông hoa có được 4 cọng nhụy, đây là các bông hoa thường có phấn hoa.

Quá trình phát triển của trái sứ sau khi thụ phấn

12/12/2019, Thụ phấn cho hoa sứ Ánh dương và 1 giống sứ đỏ, cả 2 đều là cánh đơn.

19/12/2019, mỗi bông hoa mà tôi thụ phấn, nó tạo thành 2 trái.

Sau Khi Thụ Phấn được 1 Tuần Lễ. Bông Hoa đã Rụng Và Trái Sứ Bắt đầu Hình Thành
Sau Khi Thụ Phấn được 1 Tuần Lễ. Bông Hoa đã Rụng Và Trái Sứ Bắt đầu Hình Thành

26/12/2019:

Trái Sứ ở Ngày 26 Tháng 12
Trái Sứ ở Ngày 26 Tháng 12

01/01/2020:

Trái Sứ ở Ngày 01 Tháng 01
Trái Sứ ở Ngày 01 Tháng 01

25/02/2020: Tôi dùng dây buộc các trái sứ để tránh tình trạng khi trái chín, trái sứ bung ra và các hạt sứ bị bay mất.

05/03/2020: Sau khoảng 3 tháng 20 ngày thì trái sứ đầu tiên mà tôi thụ phấn đã chín. Tôi tiến hành hái trái và lấy hạt.

Trái Sứ đã Chín
Trái Sứ đã Chín
Các Hạt Sứ Sau Khi Lấy Khỏi Trái Sứ
Các Hạt Sứ Sau Khi Lấy Khỏi Trái Sứ
Tùy Trái Lớn Nhỏ Mà Số Lượng Hạt Sứ ở Mỗi Trái Khác Nhau
Tùy Trái Lớn Nhỏ Mà Số Lượng Hạt Sứ ở Mỗi Trái Khác Nhau

Ở cây sứ Ánh Dương, một trái có 17 hạt, và một trái có 13 hạt. Ở giống sứ đỏ, trái lớn hơn nên số lượng hạt cũng nhiều hơn. Một trái 27 hạt và 1 trái 34 hạt.

Các Hạt Sứ Tôi để Trong Bịch Zip, để Ngăn Mát Tủ Lạnh
Các Hạt Sứ Tôi để Trong Bịch Zip, để Ngăn Mát Tủ Lạnh

07/03/2020:

Cây Sứ Kim Lân Bắt đầu Rụng Phần Cánh Hoa Sau 3 Ngày Tiến Hành Thụ Phấn
Cây Sứ Kim Lân Bắt đầu Rụng Phần Cánh Hoa Sau 3 Ngày Tiến Hành Thụ Phấn
Trái Sứ Bắt đầu Hình Thành
Trái Sứ Bắt đầu Hình Thành

Còn đối với cây sứ Ánh Dương tôi đã thụ phấn trước đó, sau khi hái trái chín tôi đã tiến hành trồng ngay trong ngày 06/03/2020

Các Hạt Sứ Ánh Dương đã được Tôi Gieo Trồng Ngay Sau Khi Hái Trái
Các Hạt Sứ Ánh Dương đã được Tôi Gieo Trồng Ngay Sau Khi Hái Trái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *