Bạn đang ở đây

Cây nội thất

Chậu môn đốm vàng. Cây loại nhỏ
Cây đuôi công xanh (Calathea concinna Freddie)
Màu sắc lá trầu bà kim cương. Ảnh 2
Cây đuôi công xanh (Calathea Bicajoux S).  Cây thực tế
Cây hồng môn (đại)
Chậu hoa hồng môn tím
Cây đuôi công Calathea Zebrina để bàn
Cây đuôi công tím (lá tròn).
Cây lan ý

Trang

Đăng kí nhận Cây nội thất