Bạn đang ở đây

Kiểng lá

Chậu môn đốm vàng. Cây loại nhỏ
Cây đuôi công xanh (Calathea concinna Freddie)
Màu sắc lá trầu bà kim cương. Ảnh 2
Đa Cẩm Thạch Đỏ. Cây minh họa
Cây đa tam phúc. Mẫu cây tham khảo
Cây đuôi công xanh (Calathea Bicajoux S).  Cây thực tế
Môn đốm trắng Caladium Humboldtii
Cây trầu bà nhung, ảnh minh họa
Cây đuôi công Calathea Zebrina để bàn
Cây đuôi công tím (lá tròn).

Trang

Đăng kí nhận Kiểng lá