Danh sách các giống hoa hồng anh Tuấn mua về (04/2018)

Danh sách tổng hợp tất cả các giống hoa hồng anh Tuấn đã mua về  vào tháng 04/2018.

Về cách trồng và chăm sóc các cây hoa hồng ở dạng giâm cành khi mới mua về từ Trung Quốc, tôi có đăng lại nhật ký trồng từ cách ra chậu, đến phân thuốc để cho cây được phát triển khỏe trở lại sau đợt vận chuyển xa. Liên kết đến bài viết: Nhật ký trồng hoa hồng giâm cành từ Trung Quốc

TênChủng loạiNgười nhân giốngCha mẹ
Hồng Alister Clark rose
Floribunda, PolyanthaDiscovered by Laurie Newman (Australia, 1990)sport of Marjory Palmer
Hồng American Pillar roseHybrid Wichurana, RamblerBred by Dr. Walter Van Fleet (United States, 1902)seed: Rosa wichuraiana Cr?p. synonym ? Rosa setigera Michaux pollen: Seedling
Hồng Belle D'Espinouse roseShrub. Generosa ? CollectionBred by Dominique Massad (France, 2000)seed: Paul Bocuse ? ? { Magenta (floribunda, Kordes 1954) ? [ Destiny (hybrid tea, Beckwith, 1935) ? Mary Rose ?]} pollen: Purple Tiger (Floribunda, Christensen, 1991)
Hồng Belle de Segosa roseShrubBred by Dominique Massad (France, 2013)
Hồng Blue Eden roseGrandifloraBred by Tom Carruth (United States, 2004)seed: [ International Herald Tribune × Hybrid of R. soulieana] × [ Sweet Chariot (Miniature, Moore, 1984) × Blue Nile ®] pollen: Blueberry Hill ™ × Stephens' Big Purple (Hybrid Tea, Stephens, 1985)
Hồng Yua roseFloribundaBred by Keisei Rose Nursery (Japan, 2011)
Hồng Cardinal Hume roseShrubBred by Harkness (United Kingdom, 1984)
Hồng Chippendale rose
ShrubBred by Hans J?rgen Evers (Germany, 2005)
Hồng Country Girl rose
FloribundaBred by Christian Evers (Germany, 2009)
Hồng Eridu Babylon rose
ShrubBred by Interplant (Netherlands, before 2008)
Hồng Florentina rose
Ảnh 977 Florentina &#174 Rose
ClimberBred by Tim Hermann Kordes (Germany, 2002)
Hồng Fugetsu rose??
Hồng Gertrude Jekyll rose
Ảnh 38 Gertrude Jekyll Rose
Ảnh 38 Gertrude Jekyll Rose
Shrub. English Rose CollectionBred by David C. H. Austin (United Kingdom, 1986)Wife of Bath ? ? Comte de Chambord (portland, Robert & Moreau, pre 1858)
Hồng Guirlande d'Amour rose
Ảnh 350 Guirlande Damour Rose
Climber, Hybrid MuskBred by Louis Lens (1924-2001) (Belgium, before 1993)seed: Seagull pollen: Rosa multiflora 'Nana' ? Moonlight (hybrid musk, Pemberton, 1913)
Hồng Hanaguruma roseHybrid TeaBred by Kikuo Teranishi (Japan, before 1974)seed: Perfecta (hybrid tea, Kordes, 1957) pollen: Perfecta (hybrid tea, Kordes, 1957) ? American Heritage ? (hybrid tea, Lammerts, 1965)
Hồng Inclus roseHybrid TeaBred by Meilland International (France, before 2005)seed: Aachener Dom pollen: Louis de Fun?s ? ? Graham Thomas ?
Hồng Jeri Jennings rose

Hybrid MuskBred by Paul Barden (United States, before 2007)
Hồng Zayed of Abu DhabiShrub. Generosa ? CollectionBred by Dominique Massad (France, 2000)seed: Paul Bocuse ? pollen: Sweet Dream (miniflora, Fryer, 1987) ? [ Magenta (floribunda, Kordes 1954) ? Amber Queen ? (floribunda, Harkness, 1984)]
Hồng L. D. Braithwaite
Shrub. English Rose CollectionBred by David C. H. Austin (United Kingdom, 1988)Mary Rose ? ? The Squire ?
Hồng Marc-Antoine Charpentier rose
Marc Antoine Charpentier Rose
Marc Antoine Charpentier Rose
Shrub. Generosa ? CollectionBred by Dominique Massad (France, 2000)Paul Bocuse ? ? Cr?puscule (Tea Noisette, Dubreuil, 1904)
Hồng Matsuri roseClimbingBred by Hiroshi Hirabayashi (Japan, 1994)Duftwolke ? ? Seedling
Hồng New Dawn rose
Climber, Hybrid Wichurana, Large-Flowered Climber. Earth KindDiscovered by Somerset Rose Nursery (United States, 1930)sport of Dr. W. Van Fleet
Hồng Odyssey roseFloribundaBred by Frank R. Cowlishaw (United Kingdom, 2001)Summer Wine (climber, Kordes 1985) ? Seedling
Hồng Princess of Infinity roseBred by Rosa Eskelund Hansen (Denmark, 2012)
Hồng R. roxburghii plena rose
Species / Wild
Hồng Republique de Montmartre rose
Hồng Republique de Montmartre rose
ShrubBred by Delbard (France, 2011)
Rosa banksiae 'Rosea' rose
Ảnh 874 Rosa Banksiae F. Lutea Rehder Rose
Ảnh 874 Rosa Banksiae F. Lutea Rehder Rose
RamblerNatural var
Hồng Scentimental rose
FloribundaBred by Tom Carruth (United States, before 1996)
Hồng Sunny Beach roseMiniatureBred by Rosa Eskelund Hansen (Denmark, before 2009)
Hồng Sweet Pretty rose
Floribunda, ShrubBred by Alain Meilland (France, 2006)seed: Bonica ? (shrub, Mouchotte/Meilland, 1982) ? Playboy pollen: Deborah ? (floribunda, Meilland, 1989)
Hồng The Generous Gardener rose
Shrub. English Rose CollectionBred by David C. H. Austin (United Kingdom, 2002)Sharifa Asma ? ? Undisclosed
Hồng Wedding Bells roseHybrid Tea. Eleganza? CollectionBred by W. Kordes & Sons (Germany, 2001)
Hồng Wife of Bath roseShrub. English Rose CollectionBred by David C. H. Austin (United Kingdom, 1969)
Hồng Kaikyo rose
Hybrid TeaBred by Keisei Rose Nursery (Japan, before 2011)
Hồng Bolero rose
FloribundaBred by Jacques Mouchotte (France, before 2003)seed :Kimono ? ? Sharifa Asma pollen: Centenaire de Lourdes ?

[Ngày 21/06/2018

Form hoa hồng Hanaguruma rose

Hồng Hanaguruma rose
Form hoa hồng Hanaguruma rose

]

Form hoa hồng Jeri Jennings rose

Sơ lược về giống hồng Jeri Jennings rose: Cây thường xuyên cho hoa chùm, bông có màu vàng chanh, sắp tàn chuyển sang màu vàng nhạt và dần chuyển sang trắng. Jeri Jennings rose có đường kính hoa nhỏ, khoảng 4-5cm.

Jeri Jennings rose có đường kính hoa khoảng 4-5cm. Do cây con nên thông tin này có thể chưa chuẩn sát!
Jeri Jennings rose có đường kính hoa khoảng 4-5cm. Do cây con nên thông tin này có thể chưa chuẩn!
Jeri Jennings rose có màu vàng chanh khi mới nở
Jeri Jennings rose có màu vàng chanh khi mới nở
Hoa Jeri Jennings nở thành chùm từ 3-5 bông hoa, hoa chuyển sang màu trắng ngà khi sắp tàn.
Hoa Jeri Jennings nở thành chùm từ 3-5 bông hoa, hoa chuyển sang màu trắng ngà khi sắp tàn.

Nhận xét:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *