Mẫu cây si Thái cẩm thạch trang trí nhà

Hiện nay, thì cây si Thái cẩm thạch (hay còn gọi cây đa Tam phúc) đã bắt đầu được nhiều anh chị mua trồng vì màu sắc lá lạ mắt, sáng sủa. Dưới đây là 28 kiểu hình trồng cây si Thái cẩm thạch trong các loại chậu khác nhau dùng để trang trí nhà. Tùy theo nhu cầu, vị trí trồng, và loại cây si Thái cẩm thạch anh chị mua về trồng mà tìm được loại chậu thích hợp để trồng cây.

Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (1)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (1)

Lưu ý khi trồng cây si Thái cẩm thạch: Cần chọn vị trí có tối thiểu 3h nắng, nếu để trong nhà, nên chọn vị trí có được nắng rọi vào cây trong vài tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nếu để cây nơi thiếu ánh sáng, sau vài tuần cây sẽ bị vàng lá và rụng hàng loạt.

Cách xử lý khi cây si Thái cẩm thạch trang trí nhà bị rụng lá hàng loạt: Mang cây si Thái để ở bên hiên nhà hoặc các vị trí có trên 5 giờ nắng, tưới nước cho cây hàng ngày bình thường. Khoảng 20 ngày đa phần các cây sẽ ra tược non mới trở lại!

Mẫu cây si Thái cẩm thạch trang trí nhà

Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (2)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (2)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (3)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (3)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (4)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (4)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (5)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (5)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (6)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (6)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (7)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (7)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (8)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (8)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (9)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (9)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (10)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (10)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (11)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (11)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (12)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (12)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (13)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (13)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (14)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (14)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (15)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (15)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (16)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (16)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (17)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (17)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (18)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (18)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (19)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (19)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (20)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (20)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (21)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (21)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (22)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (22)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (23)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (23)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (24)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (24)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (25)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (25)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (26)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (26)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (27)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (27)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (28)
Các Mẫu Cây Si Thái Cẩm Thạch Trang Trí Nhà (28)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *